วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แว่นตานาโนคริสตอล

ผลงานวิจัยดีเด่นในช่วงเวลานี้ ขอนำเสนอผลงานวิจัยที่คุณประโยชน์อย่างมากมายทั้งทางด้านการรักษาโรค งานอุตสาหกรรรมเชื่อมโลหะ อุตสาหกรรมแยกกุ้งกุลา และทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จดสิทธิบัตรไปเรียบร้อยแล้ว ก็คือ  "แว่นตานาโนคริสตอล" ได้สร้างสรรค์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิติ หนูแก้ว  จึงขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆได้ดังนี้
alt
แว่นตานาโนคริสตอล คือ อะไร
    แว่นตานาโนคริสตอลเป็นงานวิจัยทางด้านนาโนคริสตอลชนิดใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงของสาร 2 ชนิด โดยการสร้างผลึกนาโนคริสตอลอินเดียมออกซีไนไตรด์ ให้สามรถตัดกรองแสงในย่านที่เราไม่ต้องการได้ จึงนำวัสดุดังกล่าวมาเคลือบลงบนแว่นตา

แนวคิดในการสร้างแว่นตานาโนคริสตอล
    วัสดุนาโนคริสตอลอินเดียมออกซ๊ไนไตรด์ เป็นวัสดุนาโนที่สามารถครอยคุมย่านความยาวคลื่นแสงต่างๆ สามารถประดิษฐ์ด้วยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ใช้ระบบปลูกฟิล์มที่ราคาไม่แพง สร้างมาจากสารตั้งต้นชนิดเดียวกัน สามรถผลิตอุปกรณืชนิดนี้ใช้ได้ในประเทศ และราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์กรองแสง(Optical Filter)ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการสร้างแว่นตานาโนคริสตอล

ประโยชน์ของแว่นตานาโนคริสตอล
    แว่นตานาโนคริสตอลสามารถตัดหรือกรองแสงในย่านที่เราไม่ต้องการได้ จึงนำไปใช้ในด้านตัดแสงที่เกี่ยวข้องกับแสงยูวีที่ใช้ในการรักษาโรค ใช้ในอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ อุตสาหกรรมคัดแยกกุ้งกุลาดำ และที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ จะสามารถตัดแยกแสงบางย่านและสามารถมองเห็นสิ่งแฝงเร้น สารคัดหลั่งในร่างกาย อาทิ คราบอสุจิ คราบน้ำเหลืองต่างๆที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก    วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สจล. ได้มีความร่วมมือกับนักวิจัยภายนอก คือ ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร จาก TMEC-NECTEC และ ดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ จาก NANOTEC สวทช.

การพัฒนาผลงานวิจัยในอนาคต
    เนื่องจากวัสดุนาโนคริสตอลอินเดียมออกซีไนไตรด์ มีความสารถในการกรองแสงที่สามารถครอบคลุมย่านความยาวคลื่นแสงต่างๆได้ นั้นคือ ตัววัสดุสามารถดูดดลืน และเปร่งแสงในย่านความยาวคลื่นต่างๆได้ โครงการหลักคือการสร้างเป็นอุปกรณืทางออปโตอิเล็กทรอนิส์ อาทิเซลล์สุริยะคาดการว่าน่ามีประสิทธิภาพสูง ตัวตรวจวัดแสง ตัวแปล่งแสง LEDบนพลาสติก ที่เป็นเทคโนโลยีพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น